2/2/18

Προϋπολογισμοί - Έξοδα ΝΠΔΔ και Τεχνικό Πρόγραμμα σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο Δωρίδας

Συνεδριάζει την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου το δημοτικό συμβούλιο Δωρίδος με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Αναπομπή Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού, ΝΠΔΔ Δήμου Δωρίδος», οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος Τσώνος Θεόδωρος)
2. Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δήμαρχος Καπεντζώνης Γεώργιος)
3. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ», με Α.Μ. 1 /2018 και προϋπολογισμό 1.300.169,76 €. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζέτος Παναγιώτης)
4. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος για τη συγκρότηση Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καραχάλιος Δημήτρης)
5. Καθορισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων των οποίων θα παραχωρηθεί η χρήση με Δημοπρασία και λήψη απόφασης για την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για το έτος 2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζέτος Παναγιώτης)
6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2017, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους και έγκριση διενέργειας προμηθειών. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού Φάκος Χαράλαμπος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου