13/2/18

Προκηρύχθηκε το έργο αποκατάστασης στην Παραλία Τολοφώνος

Μετά από 20 χρόνια αναμονής και γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας, το έργο της Προστασίας Διαβρωμένων Ακτών Παραλίας Τολοφώνας παίρνει σάρκα και οστά.  

Γράφει η Πέγκυ Αραβαντινού, Περιφερειακή Σύμβουλος Στ. Ελλάδας

 Η παραλία Τολοφώνας βρίσκεται στα δυτικά του όρμου Ερατεινής του Δήμου Δωρίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Η συγκεκριμένη παραλία χαρακτηρίζεται από ένα σχεδόν ευθύγραμμο τμήμα μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων. Στα μεγάλα τμήματά της κατά μήκος της παραλιακής οδού, η χερσαία παραλιακή ζώνη της ακτή Τολοφώνα έχει παρασυρθεί από τη θάλασσα ενώ όπου υφίσταται δεν υπερβαίνει τα 20μ. Με συνέπεια λόγω των κυματικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή να έχει υποστεί διάβρωση και να κινδυνεύει με κατάρρευση μεγάλο τμήμα της Επαρχιακής Οδού Παραλίας Τολοφώνας-Ερατεινής.


Με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την εκτέλεση παράκτιων έργων για την ανάσχεση των κυματισμών και της διάβρωσης της Επαρχιακής Οδού  η Δ/νση Τεχνικών Έργων Ν. Φωκίδας, ανάθεσε την εκπόνηση τεχνικής μελέτης. Η μελέτη βασίσθηκε στα  αποτελέσματα της προηγηθείσας Ακτομηχανικής Μελέτης (Απρίλιος 1998), η οποία προσδιόριζε ως βέλτιστη λύση του προβλήματος διάβρωσης κατά μήκος της ακτής Τολοφώνα την περιοδική αποκατάσταση των προβληματικών τμημάτων με την μέθοδο της τεχνικής αναπλήρωσης. Οι εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων του έργου δόθηκαν το Δεκέμβριο του 2014 (ΑΔΑ:ΒΤΙ90-ΛΑΨ) και του εμπλεκομένου έργου τον Απρίλιο του 2015
(ΑΔΑ:ΩΟ08ΟΡ10-Ξ5Ν).Το εντυπωσιακό είναι ότι μετά από τόσα χρόνια μελέτης και επιβεβλημένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες των διαφόρων εμπλεκομένων υπουργείων, προσαρμόστηκε η μελέτη στην πλέον ήπια λύση αποκατάστασης του πληγέντος τμήματος της παραλίας – με την μέθοδο της τεχνικής αναπλήρωσης.
Ένταξη του έργου από τον Περιφερειάρχη κ. Μπακογιάννη
Στις 19 Απριλίου του 2016 ο Περιφερειάρχη, κατά την περιοδεία του στη Δωρίδα, επισκέπτεται το κατεστραμμένο τμήμα της παραλίας, μετά από αίτημα του Δημάρχου Δωρίδας Γ. Καπετζώνη, του εντεταλμένου δημοτικού σύμβουλου Γ. Μάμαλη και του αντιδημάρχου Χ. Φάκου.
Έχοντας ιδίοις όμμασι εικόνα της καταστροφής και της επικινδυνότητας της κατάστασης εντάσσει στις 25 Απριλίου του 2016 (ΑΔΑ:65887ΛΗ-Π0Β) στην ΣΑΕΠ066 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το έργο: «Προστασία Διαβρωμένων Ακτών Παραλίας Τολοφώνας», ύψους 800.000ευρώ. 
Ακολούθησαν οι επίπονες αδειοδοτήσεις της παραχώρησης Αιγιαλού και Παραλίας και της Παραχώρηση Θαλάσσιου χώρου, με τις χρονοβόρες γνωμοδοτήσεις όλων των εμπλεκομένων υπουργείων, οι οποίες ολοκληρώνονται επιτυχώς, και μετά από συνεχή παρακολούθηση του περιφερειάρχη,  με τις αντίστοιχες αποφάσεις (ΑΔΑ:ΩΕ8ΟΟΡ10-Κ9Ο) τον Σεπτέμβριο του 2017 και (ΑΔΑ:7ΓΩΤΗ-2Μ0) τον Νοέμβριο του 2017. 

Στις 06 Φεβρουαρίου του 2018, προκηρύσσετε από την Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Φωκίδας το έργο «Προστασία Διαβρωμένων Ακτών Παραλίας Τολοφώνας» και είναι διαθέσιμο στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου