17/7/17

Απολογισμός Περιφέρειας_ Έμφαση σε έργα οδοποιίας. Σύσταση επιτροπής για τον Τουρισμό στη Φωκίδα

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο απολογισμός δράσης του αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φωκίδας κ. Ευάγγελου Κατσαγούνου, που απεστάλη στα ΜΜΕ, και στον οποίο επισημαίνεται η έμφαση εδώ και ένα χρόνο σε έργα οδοποιίας, που αφορούν τόσο τη Δωρίδα, όσο και τους Δελφούς, ενώ μέσω του απολογισμού ανακοινώνεται η σύσταση επιτροπής για τον
Τουρισμό στην περιοχή μας.

Όπως προκύπτει από τον απολογισμό, έχουν γίνει παρεμβάσεις στα εξής τεχνικά έργα:
1   1. Σε αρκετά κρίσιμα σημεία της ΕΟ Ιτέας Ναυπάκτου
2.       Στο οδικό δίκτυο Άμφισσα Δελφοί –όρια νομού
3.       Στο οδικό δίκτυο Ιτέα – Δεσφίνα – όρια νομού
4.       Στο οδικό δίκτυο Άμφισσα Γραβιά
5.       Στην οδό Γραβιά –Καστέλλια -  Αποστολιά
6.       Στην επαρχιακή οδό Γαλαξίδι –Πεντεόρια-  Βουνιχώρα
7.       Στην οδό Κόκκινος- Πενταγιοί
8.       Στην παραλίμνια οδό Λευκαδιτίου –Λιδωρικίου
   9.    Στις επαρχιακές οδούς Αμυγδαλιά –Στίλια,  Μαραθιάς –Σεργούλα, Μαλανδρίνο- Λιδωρίκι , Αρτοτίνα- Πενταγιοί –Κόκκινος ,  Καστριώττισα –Μαυρολιθάρι- Πυρά και Μαριολάτα- Πολύδροσο.

Τα ανωτέρω έργα ήταν προϋπολογισμού 3.400.000€ και αφορούσαν στην αποκατάσταση φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος, κατασκευές ή αποκαταστάσεις τεχνικών διευθέτησης όμβριων, αποκατάσταση ελλείψεων στην οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. 

Παράλληλα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για το 2017 η μελέτη, δημοπράτηση και κατασκευή έργων αποκατάστασης φθορών σε διάφορα τμήματα του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου και συγκεκριμένα
  1. Στις επαρχιακές οδούς Ιτέα – Δεσφίνα, Λιλαία –Επτάλοφος , Σώταινα –Περιθιώτισσα, Αμυγδαλιά –Μακρινή , Καστριώτισσα- Αθανάσιο Διάκο και Ευπάλιο -Κλήμα
  2. Στην Εθνική οδό Ιτέας –Ναυπάκτου σε διάφορα σημεία και
  3. Στην Εθνικό οδό Άμφισσα -Γραβιά
Τα παραπάνω εγκεκριμένα έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 2.500.000€
Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημοπράτηση του έργου βελτίωσης του υφιστάμενου κόμβου στην Γλυφάδα προϋπολογισμού 1.100.000€ , ενώ άμεσα δημοπρατείται και η βελτίωση του κόμβου Μαλαμάτων προϋπολογισμού 1.500.000€
Παράλληλα η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας είχε προγραμματίσει των κατασκευή των αναγκαίων έργων συντήρησης και αποκατάστασης τεχνικών έργων και καθαρισμούς από φερτά υλικά σε διάφορους χείμαρρους εντός των ορίων της και συγκεκριμένα στο Γρανιτσόρεμα , στο ρέμα Λευκαδιτίου  , στο χείμαρρο Κόκκινος και στους χείμαρρους Τολοφώνας και Σωρροί Τ.Κ. Τριζονίων.
Τα ανωτέρα έργα είναι προϋπολογισμού 1.000.000€ και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημοπράτησης τους με την ολοκλήρωση της οποίας θα ξεκινήσει σταδιακά η κατασκευή των ανωτέρω έργων.
Επιπλέον σχεδιάζεται άμεσα η ένταξη για χρηματοδότηση αντίστοιχων έργων στους χείμαρρους Μανδήλω Ευπαλίου και Πλειστός στην Άμφισσα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας βρίσκεται στην τελική φάση ωρίμανσης των αδειοδοτήσεων για την κατασκευή έργου προστασίας των ακτών στην παραλία Τολοφώνας προϋπολογισμού 800.000€ το οποίο διαθέτει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και θα δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων.

Επιτροπή για την τουριστική ανάπτυξη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, "ο τουρισμός είναι μια σημαντική ή μάλλον μία σημαντικότατη οικονομική δραστηριότητα για την Περιφερειακή μας Ενότητα αφού πέρα από τον σημαντικό ιστορικό και αρχαιολογικό πλούτο, έχει και  χαρακτηριστικό φυσικό πλούτο όπως π.χ είναι το πανέμορφο και διεθνώς αναγνωρισμένο φυσικό τοπίο του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας.
Τα εξαιρετικά αυτά χαρακτηριστικά πρέπει να αναδειχθούν και να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσουν πηγή τουριστικών δραστηριοτήτων και μάλιστα σε ολόκληρη τη διάρκεια του χρόνου.
Για το σκοπό λοιπόν αυτό συστήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα,  Ομάδα Εργασίας για τον τουρισμό για να οργανώνει, καταγράφει, συντονίζει και συμμετέχει σε θέματα τουριστικής προβολής.
Τα πορίσματα της παραπάνω ομάδας θα διαβιβάζονται στην  διατομεακή επιτροπή παρακολούθησης θεμάτων τουρισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος για την περαιτέρω αξιοποίησή τους".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου