25/7/17

Χρήσιμα Radically_ Έως 31 Αυγούστου τα τοπογραφικά για δασικές χρήσεις γεωργικής εκμετάλλευσης

Παρατάθηκε με εγκύκλιο του υπ. Περιβάλλοντος η περίοδος αιτήσεων για την κατάθεση τοπογραφικών όσων θέλουν να αξιοποιήσουν ημιδασικές εκτάσεις για χρήση γεωργικής εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει έως 27 Ιουλίου να υποβάλλουν αίτηση στα κατά τόπους δασαρχεία και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των τοπογραφικών ορίζεται στις 31 Αυγούστου 2017.

Με την εγκύκλιο  (ΑΔΑ:Ψ31Ι4653Π8-ΓΣΨ) ορίζονται τα εξής:
·  Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν το απαιτούμενο από τη διαδικασία τοπογραφικό διάγραμμα και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εξαγοράς ή χρήσης δασικού χαρακτήρα εκτάσεων για γεωργική εκμετάλλευση.
·  Η καταληκτική ημερομηνία διαμορφώνεται στις 31 Αυγούστου 2017.
·  Παραμένει η 27η Ιουλίου 2017 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παραπάνω αιτήσεων, μέχρι την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλλουν αίτηση στα κατά τόπους Δασαρχεία.
·  Διασαφηνίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς ή χρήσης εφόσον ήταν ενταγμένοι στο ΟΣΔΕ έστω και για μία μόνο χρονιά μεταξύ 2014 και 2017.


Η εγκύκλιος αυτή επιτυγχάνει την εξυπηρέτηση των αγροτών, ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος για να ολοκληρωθούν επιτυχημένα οι διαδικασίες των αιτήσεων εξαγοράς ή χρήσης, ενώ αποσυμφορεί τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες οι οποίες επιφορτίστηκαν εδώ και επτά (7) μήνες με την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τη διαδικασία υποβολής των αντιρρήσεων και πρόδηλων σφαλμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου