25/9/17

Με 14 τεχνικά θέματα συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο - Θετικός ο απόηχος των 2,7 εκατ. ετησίως για Έργα Οδοποιίας

Mε 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη -που αφορούν κυρίως τεχνικά έργα της καθημερινότητας- συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, το δημοτικό συμβούλιο δ. Δωρίδας, στις 19.00 το απόγευμα στο Λιδωρίκι, στον θετικό απόηχο των αποφάσεων της Περιφέρειας για αύξηση των κονδυλίων για έργα αγροτικής οδοποιίας (2,7 εκάτ. ευρώ σε κάθε δήμο ετησίως για 3 χρόνια με πρώτη δόση τον Οκτώβριο του 2017), που θα επηρεάσουν θετικά την περιοχή μας.

1. Ανανέωση νομιμοποίησης και ορισμός εκπροσώπων για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Δωρίδος και τις λοιπές συναλλαγές με τις Τράπεζες. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος) 
2. Κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δωρίδος (Ν. 4479/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζέτος Παναγιώτης) 
3. Εκλογή μελών στη Γενική Συνέλευση και ορισμός Προσωρινού Εκπροσώπου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με τίτλο: «Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα ‘Δίκτυο Δελφών’». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος) 
4. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 05/2017 μελέτης του έργου με τίτλο: «Επισκευές κτιρίων (Αρτοτίνα) Δ.Ε. Βαρδουσίων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζέτος Παναγιώτης) 
5. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 06/2017 μελέτης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων ΤΚ Λιδωρικίου ΔΕ Λιδωρικίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζέτος Παναγιώτης) 
6. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 07/2017 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Πενταγιών Δ.Ε. Βαρδουσίων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζέτος Παναγιώτης) 
7. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 08/2017 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου με τίτλο: «Διευθέτηση όμβριων υδάτων Δ.Ε. Ευπαλίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζέτος Παναγιώτης) 
8. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δωρίδος στη διημερίδα της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), με θέμα: «Διαχείριση υγρών αποβλήτων σε μικρούς οικισμούς με ι.π.<2.000 – Καλές πρακτικές και διεθνής εμπειρία». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 
9. Σύσταση επιτροπής προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης στο Δήμο Ευπαλίου» και αριθ. μελέτης 68/2008. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζέτος Παναγιώτης) 2 
10. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2017, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους και έγκριση διενέργειας προμηθειών. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού κ. Φάκος Χαράλαμπος) 
11. Τροποποίηση της αριθ. 12/2017 απόφασης Δ.Σ., περί συγκρότησης επιτροπών (άρθρου 70 Ν. 3852/2010 & άρθρου 80 Ν. 3463/2006) για σύσταση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζέτος Παναγιώτης) 
12. Επί αιτήσεως Δημητρίου Τσαλίδη για χορήγηση άδειας τσιμεντόστρωσης χωμάτινου τμήματος δημ. οδού στον οικισμό Σκάλωμα στην ΤΚ Μοναστηρακίου, με δικά του έξοδα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζέτος Παναγιώτης) 
13. Επί αιτήσεως Νικολάου Ιντζέ για χορήγηση άδειας τσιμεντόστρωσης τμήματος δημ. οδού στην ΤΚ Μοναστηρακίου, με δικά του έξοδα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζέτος Παναγιώτης) 
14. Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Μαγγιώρου για χορήγηση άδειας κατασκευής πεζοδρομίου έμπροσθεν της οικίας του στην ΤΚ Σεργούλας, με δικά του έξοδα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζέτος Παναγιώτης) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου