29/9/17

Ρεπορτάζ Radically_Αναβάθμιση των Χωρικών Περιφερειών ζητά η Αυτοδιοίκηση από τον Σκουρλέτη

Ανεξαρτήτως κομματικής/πολιτικής τοποθέτησης και ενόψει των ραγδαίων αλλαγών που θα φέρει η αναθεώρηση του "Καλλικράτη" για την λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους τελευταίους πολλούς μήνες αποδεικνύουν καθημερινά (και το ΔΩΡΙΣ Radical αναλαμβάνει την ευθύνη για την άποψη) ότι την "ιδρώνουν τη φανέλα". Οι ζυμώσεις, οι επεξεργασίες και η δουλειά που έχει γίνει για να κατατεθούν προτάσεις που θα κάνουν πραγματικά λειτουργική την τοπική αυτοδιοίκηση είναι πέραν κάθε προηγουμένου και τολμούμε να πούμε, αν εισακουστούν οι προτάσεις η τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι πέραν των ευρωπαϊκών επιπέδων.

Σε ένα τέτοιο μοντέλο λοιπόν, το Δίκτυο Χωρικών Αντιπερειφεραρχών για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και την Ενδοπεριφερειακή Αποκέντρωση, επέδωσε Υπόμνημα με αναλυτικές προτάσεις του, στον υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη, από την Προσωρινή Επιτροπή του Δικτύου που ορίστηκε στην πρόσφατη 1η Θεματική Συνάντησή τους στην Αθήνα στο πλαίσιο του διαλόγου για την Αναθεώρηση του «Καλλικράτη». 

Τα κύρια σημεία των προτάσεων αφορούν:
-Την αναβάθμιση των Περιφερειακών Ενοτήτων (Νομών) με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, για τις οποίες θα υπάρξει ενιαία νομοθετική κατοχύρωση για όλες τις Περιφέρειες.
- Την ίδρυση και λειτουργία αιρετού συλλογικού οργάνου (συμβουλίου) ανά Περιφερειακή Ενότητα με αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες για θέματα της ΠΕ (κατάρτιση τοπικού προϋπολογισμού, τοπικού τεχνικού προγράμματος, τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών κ.λπ. που θα εντάσσονται στον γενικότερο προγραμματισμό της Περιφέρειας). 
- Στην εκλογή του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) με σταυροδοσία σε χωριστή λίστα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
- Στη λειτουργία Υπηρεσίας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανά Περιφερειακή Ενότητα με αρμοδιότητες κατοχυρωμένες στο γενικό θεσμικό πλαίσιο αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας.         


Στη συνάντηση με τον υπουργό συζητήθηκαν θέματα σχετικά  με τη λειτουργία των Περιφερειών και όλοι οι αντιπεριφερειάρχες έκαναν τοποθετήσεις κυρίως για την ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση αλλά και την αμεσότητα της Περιφέρειας στον πολίτη.


Ο Π.Σκουρλέτης προφανώς δεν δεσμεύθηκε για τίποτα, καθώς η συνάντηση τίθεται στο πλαίσιο των ευρύτερων συναντήσεων για την αναθεώρηση του νόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου