9/10/17

Ζωτικά οδικά-έργα παίρνουν το πράσινο φως σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας

Μια σειρά ζητημάτων της καθημερινότητας και κυρίως διευθετήσεις οδικών έργων που θα βελτιώσουν την εικόνα και την καθημερινότητα στα χωριά της Δωρίδας, αναμένεται να λάβουν το πράσινο φως από το δημοτικό συμβούλιο που συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα, στις 6 το απόγευμα στο Λιδορίκι.

Η ατζέντα της συνεδρίασης:

1. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 09/2017 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ Α) ΛΙΛΩΡΙΚΙ ΘΕΣΗ ΒΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣ ΔΕΝΔΡΟ Β) ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΝΔΡΑΚΙΑ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζέτος Παναγιώτης)
2. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 10/2017 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΚ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζέτος Παναγιώτης)
3. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 11/2017 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΠΑΝΟΡΜΟΥ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζέτος Παναγιώτης)
4. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 12/2017 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζέτος Παναγιώτης)
5. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 13/2017 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζέτος Παναγιώτης)
6. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 14/2017 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΛΑΙΟΥΣΑ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζέτος Παναγιώτης)
7. Υποβολή πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ Α) ΛΙΔΩΡΙΚΙ ΘΕΣΗ ΒΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣ ΔΕΝΔΡΟ Β) ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΝΔΡΑΚΙΑ» στο πλαίσιο της δράσης 4.3.4 «Βελτίωση Πρόσβασης Σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού κ. Φάκος Χαράλαμπος)
8. Υποβολή πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΠΑΝΟΡΜΟΥ» στο πλαίσιο της δράσης 4.3.4 «Βελτίωση 2 Πρόσβασης Σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού κ. Φάκος Χαράλαμπος)
9. Υποβολή πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» στο πλαίσιο της δράσης 4.3.4 «Βελτίωση Πρόσβασης Σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού κ. Φάκος Χαράλαμπος) 10. Υποβολή πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΑΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΛΑΙΟΥΣΑ» στο πλαίσιο της δράσης 4.3.4 «Βελτίωση Πρόσβασης Σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού κ. Φάκος Χαράλαμπος)
11. Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμου Δωρίδος και Νομικών Προσώπων αυτού) στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 και Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών)
12. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2017 τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους και έγκριση διενέργειας προμηθειών. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού κ. Φάκος Χαράλαμπος)
13. Ίδρυση και εγκατάσταση Λιμενικού Φυλακίου στη νήσο Τριζόνια. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζέτος Παναγιώτης) 14. Πρόταση δρομολογίων άγονης γραμμής Χάνια-Τριζόνια κατά την χειμερινή περίοδο (Οκτώβριο έως Μάρτιο). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζέτος Παναγιώτης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου