30/11/16

Και το ΠΕΓΔΥ Φωκίδας καλεί την Περιφέρεια να πάρει θέση για τη μεταστέγαση υπηρεσιών στο Ευπάλιο

Σε μείζον ζήτημα για το Ευπάλιο φαίνεται να αναδεικνύεται το θέμα της λειτουργίας του κτιρίου ΚΕΓΕ και εάν αυτό θα συνεχίσει να στεγάζει τις γεωτεχνικές υπηρεσίες ή θα χρησιμοποιηθούν ως νέος χώρος για το ΑΤ Ευπαλίου.


Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και το Περιφερειακό Συμβούλιο Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων Φωκίδας (ΠΕΓΔΥ) με ημερομηνία 23/11, που μας γνωστοποιήθηκε σήμερα. Την δημοσιεύουμε και αυτήν, αυτούσια, θέτοντας την γνώμη των εμπλεκόμενων φορέων στην κρίση του αναγνωστικού κοινού, επισημαίνοντας ότι οι υπηρεσίες που εμπλέκονται έχουν εκφέρει γνώμη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οι αρμόδιες Αρχές δεν έχουν πράξει αναλόγως.

"Άμφισσα 23 Νοεμβρίου 2016
Το τελευταίο διάστημα οι γεωτεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας έχουν μπει στο στόχαστρο της Δημοτικής αρχής του Δήμου Δωρίδας καθώς ο Δήμος χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα διεκδικεί τους χώρους στέγασης και λειτουργίας τους στο Ευπάλιο. 
Οι χώροι του πρώην ΚΕΓΕ δημιουργήθηκαν μετά από δωρεά με συγκεκριμένο σκοπό προκειμένου να στεγαστούν οι γεωτεχνικές υπηρεσίες και να εξυπηρετούνται οι αγρότες της περιοχής.
Στην πρόσφατη συνέντευξή του ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ευπαλίου ανέφερε ρητά « Η Περιφέρεια λοιπόν, αν και αρχικά είχε συμφωνήσει, φέρνει διάφορα προσκόμματα αναφορικά με τον χώρο…»
Το βασικό πρόβλημα που αναδεικνύεται από την δήλωση αυτή, είναι οι τυχόν υποσχέσεις που παρατείνουν την αβεβαιότητα και επιβαρύνουν τους συναδέλφους στην περιοχή. Δεν γνωρίζουμε ποιος συμφώνησε και σε τι συμφώνησε. Σαφής υποχρέωση των αιρετών προϊσταμένων των Υπηρεσιών μας, εκ του νόμου, είναι να υπερασπίζουν τις Υπηρεσίες στις οποίες προΐστανται και να τις αναβαθμίσουν εν τω μέτρο του δυνατού προς όφελος των πολιτών που τους εξέλεξαν.
Οι γεωτεχνικές υπηρεσίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τις απαραίτητες υποδομές τους. Αυτές οι υποδομές σήμερα υπάρχουν και δεν υπάρχει λόγος ούτε δυνατότητα να ξαναδημιουργηθούν.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας να προστατεύσει τις Υπηρεσίες που της παραδόθηκαν από το κράτος και να σταματήσει αμέσως αυτήν την συζήτηση μεταστέγασης τους διότι:
- Επιβαρύνει τις υπηρεσίες με κατασπατάληση χρόνου και αποσπά τους συναδέλφους από τα κύρια καθήκοντά τους.
- Στοχοποιεί τους συναδέλφους γεωτεχνικούς του Ευπαλίου ως υπεύθυνους για τις ελλείψεις άλλων υπηρεσιών με αποτέλεσμα την καλλιέργεια ψυχικής έντασης και ανασφάλειας
- Επιβαρύνει τις σχέσεις των Υπηρεσιών με την τοπική κοινωνία και δημιουργεί εντάσεις, μεταξύ κοινωνικών ομάδων στην περιοχή ευθύνης των συναδέλφων".


Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΕΓΔΥ Φωκίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου